Robotik cerrahiyi hangi durumlarda tercih ediyoruz?

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (10)

Modern tıbbın en güncel tedavi seçeneklerinin başında robotik cerrahi gelmektedir. Laparoskopik cerrahinin genel prensipleri ile benzerlik göstermekle beraber, robotik yöntem daha hassas, çok daha hızlı, daha az istenmeyen organ yaralanmalarına yol açan ve daha az kanama görülen ameliyatlar yapılabilmektedir.

Robotik cerrahi esnasında kullanılan görüntüleme sistemlerinin üstünlükleri

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (9)

Robotik cerrahide tüm bu avantajlara ek olarak kullanılan görüntüleme sistemleri de özeldir. Bu yöntemde kullanılan monitör sistemleri ve kameralar yüksek çözünürlük özelliğine sahiptir. Daha da önemlisi, birincil cerrahın kullandığı monitör yani konsolda bulunan 3 boyutlu bir görüntü sağlamaktadır.

Ameliyatlarda robotik cerrahinin üstünlüğü nedir?

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (7)

Robotik cerrahi ameliyat şekli, Da Vinci ismi verilen bir robotun hasta üzerine uygun olarak yerleştirilmesi ve bu robotun kollarının konsol adı verilen kontrol ünitesinden konsol cerrahı tarafından yönlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Robotik cerrahi üroloji ameliyatlarında kullanılıyor mu?

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (8)

Özellikle ameliyat süresi kısalmakta, ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonların ihtimalinin en aza indirmekte, ameliyat sonrası iyileşme süresini ve taburcu olma zamanını olabildiğince kısaltmak, prostat kanseri ameliyatında robotik cerrahi ile daha incelikle ve hassas olarak yapıldığından mümkün olmaktadır.

Prostat kanseri (robotik cerrahi) ameliyatında cerrahın görevi

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (6)

Prostat kanseri ameliyatı robotik cerrahi ile daha incelikte ve daha hassas yapılabilmekte ve bu sayede özellikle ameliyat süresi kısalırken, ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonların ihtimali en aza indirilmekte, ameliyat sonrası iyileşme süresi ve taburcu olma süreleri de mümkün olduğunca kısaltılmaktadır.

Prostat kanseri ameliyatında robotik cerrahi kolaylığı

Imacon Color Scanner

Ameliyatların çoğu kısa bir süre öncesine kadar laparoskopik ya da açık olarak yapılmakta iken, günümüzde  da vinci robotik cerrahi sistemler vasıtasıyla daha güvenilir ve daha gelişmiş bir yöntemle gerçekleştirilebilir olmuştur.

Prostat ameliyatı robotik cerrahi ile nasıl yapılır?

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (3)

Bilindiği gibi laparoskopik ya da açık olarak yapılan ameliyatların birçoğu kısa bir zaman öncesine kadar uygulanırken, günümüzde daha güvenilir ve gelişmiş bir yöntem olan robotik cerrahi sistemler aracılığıyla da gerçekleştirilebilir olmuştur.

Robotik cerrahi üroloji

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (2)

Kısa bir zaman öncesine kadar laparoskopik ya da açık olarak yapılan ameliyatların birçoğu, bilindiği gibi günümüzde daha güvenilir ve daha gelişmiş bir yöntem olan robotik cerrahi sistemler aracılığıyla gerçekleştirilebilir olmuştur.

Prostat kanseri ve erken teşhis

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (7)

Hastalığın ilerleyişini durdurmak, hasarın geri dönüşümsüz olmasını ortadan kaldırmak ve hastaya vereceği zararı önlemek için tüm kanser hastalıklarında olduğu gibi prostat kanseri ameliyatında da genel bir tıp kuralı olarak erken tanı önemlidir.

Prostat kanserinde tarama testi var mıdır?

prostat-kanseri-robotik-cerrahi-uroloji-ameliyati (8)

Prostat kanseri özellikle 65 yaş üstünde ve erkeklerde görülen kanser tipidir. Günümüzde ileriki dönemler için, genç, erişkin, yeni doğan veya adölesan döneminde ileride kanser olacağına dair bir tanı yoktur. Prostat kanserini ortaya koyabilen risk faktörleri etnik köken, genetik yatkınlık ve artan yaştır.